Facebook Twitter Google +1     Admin

Modelo de examen para mis alumnos de Música 3º ESO 1ª Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2018-2019

 

“MÚSICA 3º ESO” - Exame 1ª avaliación

 

Nome e apelidos: _______________________

Curso e grupo: ______ 

TEORÍA

 

1º.- A Antigüidade clásica grecolatina: escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) Os deuses gregos. Apolo e Dionisio. Mito de Orfeo e Eurídice.

b) A música e a teoría do Ethos. Mito de Orfeo e Eurídice.

 

2º.- A Idade Media: música relixiosa. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) O canto gregoriano. Tipos de canto. Características.

b) A missa e as súas partes. Formas paralitúrxicas: tropos e secuencias.

 

3º.- A Idade Media: música profana. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) Os cantores do amor cortés. Diferencias entre eles.

b) Tipos de canción segundo a súa forma e o seu contido.

 

4º.- O Renacemento. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) A música instrumental no Renacemento. Formas e xéneros.

b) Principais cambios sociais e artísticos do Renacemento.

 

5º.- O Barroco: música vocal. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) As orixes da ópera. A Camerata Fiorentina dos Bardi. Aria, recitativo…

b) A música protestante: oratorio, cantata e paixón.

 

6º.- O Barroco: música instrumental. Escolle unha pregunta. (1 punto)

 

a) O estilo concertado no Barroco. Tipos de concertos. Partes.

b) Formas musicais barrocas: fuga, sonata barroca, suite, toccata. 

 

PRÁCTICA

 

7º.- Fai a seguinte transcrición do gregoriano á notación actual. (1 punto)

 

8º.- Identifica as seguintes audicións (título, autor, época e xénero). (3 puntos)

  

08/10/2018 17:28 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de LPM 1º Bach 1 Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-2019

MODELO DE EXAME DE LPM 1º Bach – 1ª Avaliación

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso e grupo: _________________

TEORÍA (50%)

1º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) O aparato fonador: fai un debuxo coas súas partes, explica o seu funcionamento e indica 3 doenzas relacionadas con el.

b) O aparato auditivo: fai un debuxo coas súas partes, explica o seu funcionamento e indica 3 doenzas relacionadas con el.

2º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Os tipos vogais masculinos: explícaos, ordénaos de grave a agudo e pon un exemplo de cada.

b) Os tipos vogais femininos: explícaos, ordénaos de grave a agudo e pon un exemplo de cada.

3º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Explica o que é a contaminación acústica e pon 3 exemplos cotiás.

b) Explica o que é a AMUSIA e o SÍNDROME DE WILLIAMS, e relaciónaos coa música.

4º.- Escolle unha destas preguntas: (2 puntos)

a) A música popular urbana na España dos anos 60: contexto, tendencias, grupos, artistas.

b) A música popular urbana na España dos anos 70: contexto, tendencias, grupos, artistas.

PRÁCTICA (50%)

5º.- Audicións:

a) Identifica os seguintes tipos vogais: (0, 75 puntos)

Exemplo

Masc ? / Fem ?

Tipo vocal

Nº 1

 

 

Nº 2

 

 

Nº 3

 

 

 

b) Identifica as seguintes audicións (título, grupo e década): (1 punto)

Década?

Título?

Grupo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º.- Le esta letra e analízaa, respondendo ás seguintes preguntas:

No niño novo do vento
hai unha pomba dourada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Canta ao luar e ao mencer
en frauta de verde olivo.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

Ten áers de frol recente,
cousas de recén casada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Tamén ten sombra de sombra
e andar primeiro de río.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

a) Autor do texto e grupo que o versiona. (0, 5 puntos)

b) Interpreta o texto e xustifica a túa interpretación. (0, 5 puntos) 

7º.- Completa os seguintes compases con figuras. (0, 75 puntos)

8º.- Completa os seguintes compases con silencios. (0, 5 puntos)

9º.- Analiza esta audición, respondendo as seguintes preguntas:

a) Estrutura. (0, 5 puntos)

b) Tímbrica (instrumentos e voces de cada parte). (0, 5 puntos)

08/10/2018 17:25 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de Música 4º ESO 1ª Evaluación

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2018-2019

MODELO DE EXAMEN "MÚSICA 4º ESO" 1ª Evaluación

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Curso y grupo: _______________

TEORÍA (60 %)

1º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Funciones de la banda sonora. Explícalas y pon 3 ejemplos.

b) ¿Cómo puede ser la música en una película, teniendo en cuenta los siguientes aspectos? Fuente sonora, relación imagen/sonido. Explica los tipos que hay y pon 1 ejemplo de cada.

2.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Instrumentos populares tradicionales de África: enumera uno de cada familia (cordófonos, aerófonos, idiófonos y membranófonos), y cita al menos un país en el que son característicos.

b) Instrumentos populares tradicionales de Asia: enumera uno de cada familia (cordófonos, aerófonos, idiófonos y membranófonos), y cita al menos un país en el que son característicos.

3º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) La historia del cine: el cine europeo de los años 20.

b) La historia del cine: el cine estadounidense de los 40 y 50.

4º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Estilos artísticos en el cine: el expresionismo.

b) Estilos artísticos en el cine: el cinema novo.

5º.- Elige una de estas preguntas: (1 punto)

a) Orígenes de la música popular urbana: explica lo que sepas de la música negra en los campos de trabajo estadounidenses y su relación con el jazz.

b) Orígenes de la música popular urbana: explica lo que sepas de la música blanca a principios del siglo XX y su relación con el jazz.

6º.- Define estos términos: MÚSICA DIVERGENTE, DOGMA 95, PLANO CONTRAPICADO y EHRU. ( punto)

 

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2018-2019

MODELO DE EXAMEN "MÚSICA 4º ESO" 1ª Evaluación

Nombre y apellidos: ______________________________________________

Curso y grupo: _______________

PRÁCTICA (40%)

7º.- Identifica las siguientes audiciones: (1, 5 puntos)

Audición

Título

Autor/grupo

Estilo/género

Nº 1

 

 

 

Nº 2

 

 

 

Nº 3

 

 

 

Nº 4

 

 

 

Nº 5

 

 

 

Nº 6

 

 

 

Nº 7

 

 

 

 

8º.- Comenta TODO lo que sepas de esta audición: (0, 5 puntos)

9º.- Comenta esta letra, respondiendo a las siguientes preguntas: (1 punto)

No niño novo do vento
hai unha pomba dourada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Canta ao luar e ao mencer
en frauta de verde olivo.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

Ten áers de frol recente,
cousas de recén casada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Tamén ten sombra de sombra
e andar primeiro de río.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

a) Autor del texto y grupo que lo versiona. (0, 5 puntos)

b) Interpreta el texto y justifica tu interpretación. (0, 5 puntos)  

10º.- Compón un BLUES con las siguientes características musicales: FA MAYOR (1 bemol, si), 4/4, 3 frases de 4 compases cada uno con la estructura armónica I-I-I-I, IV-IV-I-I, V-IV-I-I. (1 punto)

08/10/2018 17:23 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para el tema 1 HMD 2º Bachillerato

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2018-19

Historia da música e da danza (HMD) 2º Bacharelato

Modelo de Exame Tema 1: A Música na Antigüidade e na Idade Media

Nome e apelidos: _______________________________________________

Curso e Grupo: __________________

1º.- A música na Antigüidade: escolle e contesta unha destas preguntas. (2 puntos)

a) A teoría do éthos. Que defende? Que consideración lles mereceu a Platón e a Aristóteles? Que disciplina terapéutica se basea nela? Explica o mito de Orfeo e Eurídice e relaciónao coa teoría anterior.

b) Define os conceptos apolíneo e dionisíaco aplicados á arte. Explica a evolución dos períodos artísticos relacionándoos con ditas definicións.

2º.- A música vocal relixiosa medieval: escolle e contesta unha destas preguntas. (1 punto)

a) Características musicais do canto gregoriano. Tipos de canto.

b) O octoechos latino: explica os oito modos gregorianos, indicando os seus nomes, a finalis e a tenor.

3º.- A música vocal profana medieval: escolle e contesta unha destas preguntas. (1 punto)

a) Tipos de canción segundo a súa forma e segundo o seu contido.

b) Os cantores do amor. Explica tamén as principais características do amor cortés.

4º.- Busca neste texto as características do amor cortés e di a que xénero pertence: (1 punto)

5º.- A primitiva polifonía medieval: explica os tipos que hai e pon exemplos. (1 punto)

6º.- Escolle unha destas preguntas e respóndea. (1 punto)

a) Ars Antiqua. Periodización. Autores, xéneros, obras.

b) Ars Nova. Periodización. Autores, xéneros, obras.

7º.- A misa romana. Partes musicais máis relevantes. (1 punto)

8º.- Formas paralitúrxicas: tropos e secuencias. (1 punto)

9º.- Define: A CAPELLA, MOTETE ISORRÍTMICO, FORMA FIXA, CANTO SALMÓDICO RESPONSORIAL. (1 punto)

01/10/2018 17:19 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Reparto de papeles del musical A BELA E A BESTA

Después de reunirnos esta tarde, hicimos el siguiente reparto de papeles y leímos las 6 primeras escenas.

 

Teatro A BELA E A BESTA


Bela: María Justo Rodríguez (4 ESO B)/ Inés Pedrosa Pérez (1 Bach C)

 

Besta: Julio Alvar Rodríguez (1 Bach C) / Miguel Quintas Parada (4 ESO C)

 

Maurice (pai de Bela): Andrés Taboada Rodríguez (1 Bach B)

 

Gastón: Fernando Rodríguez Giménez (2 Bach) / Adrián Da Pía (1 Bach B)

 

Le Fou (amigo de Gastón): Raúl Vega Pazos (1 ESO D)

 

Dindón: Samuel Martínez Pérez (3 ESO B)

 

Lumière: Marina Gómez López (3 ESO B)

 

Plumette: Sara Xing Moredo Martínez (3 ESO B)

 

Señora Potts: Oumaima Fathallá (4 ESO A) / Isa Zabanzón Cabal (1 Bach B)

 

Chip: Marta Gil Pérez (2 ESO A)

 

Muller armario / Bruxa: Sabela González Palomares (2 ESO B) / María Manso Silva (1 Bach B)

27/09/2018 20:42 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

AUDICIONES PARA LA 1ª EVALUACIÓN, HMD 2º BACHILLERATO

AUDICIONES PARA LA 1ª EVALUACIÓN PARA MIS ALUMNOS DE "HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA" 2º BACHILLERATO

ANTIGÜIDADE CLÁSICA GRECOLATINA

1.- Primeira “partitura”: Epitafio de Seikilos:

 

IDADE MEDIA

2.- Orixe das notas: Himno a San Juan Bautista:

3.- Canto gregoriano silábico: Gloria

4.- Canto gregoriano pneumático: Puer natus est nobis:

5.- Canto gregoriano melismático: Sanctus

6.- Formas paralitúrxicas: Secuencia Dies irae

7.- Motete isorrítmico: De Vitry, “Garrit gallus” (fotoc. pp. 53-55)

8.- Cantigas de Santa María: Santa María amar (fotoc. p. 56)

9.- Cantigas de amigo: “Ondas do mar de Vigo” (fotoc. p. 57)

10.- Organum: Perotin, “Sederunt principes” (fotoc. p. 45)

 

RENACEMENTO

11.- "Kyrie" da "Misa do Papa Marcello" (Palestrina), polifonía renacentista.

12.- "Ave María", Tomás Luis de Victoria, polifonía renacentista española. (fotoc. paxs. 80-81)

13.- "Tu solus qui facis mirabilia", Josquim des Prez, motete francoflamenco.

14.- "Diferencias sobre Guárdame las vacas", Antonio de Cabezón, variaciones españolas.

15.- "Las folies d´Espagne", Marais, variaciones francesas para viola da gamba.

16.- "Flow my tears", John Dowland, canción inglesa. (fotoc. pax. 82)

17.- "Ay triste que vengo", Juan del Enzina, vilancico español.

18.- "Branle dos cabalos", Thoinot Arbeau, danza renacentista.

 

BARROCO

19.- "Tu se morta", Claudio Monteverdi, aria da ópera "Orfeo y Eurídirice". (fotoc. pax.92)

20.- "When I am laid", Purcell, aria da ópera "Dido e Eneas". (fotoc. páx.97)

21.- "Lascia ch´io pianga", Haendel, aria para contratenor (castrati).

22.- "Agitata da due venti", aria virtuosa da ópera "La Griselda", Vivaldi.

23.- "Ich will hier bei dir stehen", Bach, coral da "Paixón segundo San Mateo" (fotoc. pax.98)

24.- "1º mov. do Inverno", Vivaldi, concerto solista para violín e cordas. (fotoc. páxs.104)

25.- "1º mov. do Concerto de Brandenburgo nº 3", Bach, concerto policoral.

26.- "Toccata e fuga en re menor", Bach.

27.- "Música para os reais fogos de artificio", Haendel.

28.- "Passacaglia", da "Suite en sol menor", Haendel.

29.- "Preludio" da "1ª Suite en Sol Maior", Bach.

20/09/2018 11:50 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

El tráiler de nuestro sexto musical, A BELA E A BESTA

Gracias al maravilloso trabajo de Alba Rodríguez (montaje), Helena Pousada (fotografía y cámara) y Laura Guerra (cámara) tenemos aquí terminado el Prólogo del musical, coreografiado por Iria Otero y utilizando la vidriera que hizo Javier Rodríguez. La traducción al galego y la voz en off es de Isabel Cota.

¡¡Un fuerte aplauso para nuestros/as bailarines/as!!

03/09/2018 14:19 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen de Música pendiente 2º ESO

1º.- Explica las cualidades del sonido. (1 punto)

2º.- Haz un esquema con la orquesta, situando los diferentes instrumentos donde corresponda. (1,5 puntos)

3º.- Clasifica los siguientes instrumentos: trompeta, piano, violonchelo, maracas, xilófono, flauta travesera. (1,5 puntos)

4º.- Di todo lo que sepas sobre los AERÓFONOS: tipos, ejemplos, etc. (1,5 puntos)

5º.- Explica los tipos vocales masculinos y femeninos, y ordénalos de grave a agudo. (1 punto)

6º.- Define las siguientes palabras: ALLEGRO, REGULADOR, REDONDA, SEMICORCHEA, BARÍTONO, CUARTETO DE CUERDA, ÓPERA, ZARZUELA. (1,5 puntos)

7º.- Completa ocho compases de 3/4 utilizando diferentes figuras y silencios. (1 punto)

8º.- Completa ocho compases de 4/4 utilizando diferentes figuras y silencios. (1 punto)

02/05/2018 10:38 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

MI SISTEMA EDUCATIVO IDEAL (Proyecto para Valores éticos 4º ESO)

PROYECTO PARA “VALORES ÉTICOS 4º ESO”

“MI SISTEMA EDUCATIVO IDEAL”

Ahora que los alumnos han llegado al último curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), se les ofrece la posibilidad virtual de ajustar lo que hay con lo que les gustaría que hubiese.

1ª sesión: ¿dónde está la creatividad en nuestro sistema?

Lo primero que hacemos es ver tres vídeos de Sir Ken Robinson:

a) Cambiando los paradigmas del sistema educativo

https://www.youtube.com/watch?v=g8J4LqQPy0M

b) La escuela mata la creatividad (TED 2006)

https://www.youtube.com/watch?v=-np-1YQI1xY

c) Hay diferentes tipos de inteligencia, distintos talentos (TED 2010)

https://www.youtube.com/watch?v=ulb8u9ocLVY

Después de verlos y comentar sus impresiones, vemos y comentamos una Fratografía (“La fábrica de la escuela”). La comparamos con la actualidad: ¿qué se repite, qué ha cambiado?

 

 

2ª sesión: ¿qué estamos haciendo en nuestro sistema educativo?

Reparto en unas fotocopias la oferta educativa de nuestro centro, toda la ESO y el Bachillerato, y tomamos nota de los itinerarios, la carga lectiva de cada asignatura, y les propongo que hagan las modificaciones que consideren (otras asignaturas, las mismas pero con distinta carga lectiva, etc.).

3ª, 4ª y 5ª sesiones: “Mi sistema educativo ideal”

Les facilito el esquema que sigue a continuación, y les encargo que vayan desarrollándolo. Un epígrafe completo por cada día.

MI SISTEMA EDUCATIVO IDEAL

  1. Cursos y edades (1º-4º ESO).

1.1.- Obligatoriedad (o no). Estudios previos. Edades.

1.2.- Promoción (“pasar de curso”). Titulación (“terminar”).

1.3.- Utilidad en la vida real.

  1. Departamentos y asignaturas.

2.1.- Departamentos: cuántos, cuáles, qué asignaturas tiene cada uno.

2.2.- Asignaturas: descripción, carga lectiva, horarios.

2.3.- Profesorado: qué condiciones debe cumplir alguien para ser profesor.

  1. Normas de convivencia.

3.1.- Derechos y deberes de Alumnos, Profesores, Padres/Madres.

3.2.- Medidas disciplinarias: pautas, normas, castigos, sanciones…

 

6ª sesión: Reflexionamos una vez hecha nuestra propuesta

Cada alumno expone su propuesta, la comparamos con lo que hay y nos preguntamos acerca de qué ha mejorado o empeorado. Sesión de reflexión en común.

26/04/2018 13:24 davidov3 #. sin tema No hay comentarios. Comentar.

AUDICIONES PARA MIS ALUMNOS DE HMD (2º BACH) 3ª EVALUACIÓN

CAMBIO DE SIGLO

49.- POSROMANTICISMO: MAHLER Y LA SINFONÍA Nº 1. TERCER MOVIMIENTO: MARCHA FÚNEBRE.

50.- POSROMANTICISMO: STRAUSS Y EL POEMA SINFÓNICO DON QUIJOTE. TEMA Y VARIACIONES Nº 1 Y 2.

51.- NACIONALISMO RUSO: BORODIN Y EN LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL.

52.- NACIONALISMO RUSO: TCHAIKOVSKY Y EL BALLET EL LAGO DE LOS CISNESSOLO.

53.- NACIONALISMO NÓRDICO: GRIEG Y PEER GYNT. "EN EL SALÓN DEL REY DE LA MONTAÑA".

54.- NACIONALISMO CENTROEUROPEO: SMETANA EL MOLDAVA.

55.- NACIONALISMO ESPAÑOL: FALLA Y EL AMOR BRUJO. "DANZA RITUAL DEL FUEGO".

56.- NACIONALISMO GALLEGO: XOÁN MONTES Y LAS BALADAS GALEGAS. "NEGRA SOMBRA".

57.- IMPRESIONISMO: DEBUSSY Y EL MAR. POEMA SINFÓNICO.

58.- EXPRESIONISMO: SCHOENBERG Y DIE NACHT (DEL PIERROT LUNAIRE).

SIGLO XX

59.- PRIMITIVISMO: STRAVINSKI Y LA DANZA INFERNAL DE KATCHEI (DE EL PÁJARO DE FUEGO)

60.- MICROTONALISMO: CHARLES IVES Y TRES PIEZAS DE CUARTOS DE TONO.

61.- SEGUNDA ESCUELA DE VIENA: ANTON VON WEBERN Y LA PASSACAGLIA OP. 1.

62.- DODECAFONISMO: ALBAN BERG Y SU SONATA PARA PIANO OP. 1

63.- NEOCLASICISMO: PROKOFIEV Y SU SINFONÍA CLÁSICA Nº 1, OP. 25.

64.- MÚSICA ELECTRÓNICA: STOKHAUSEN Y EL CANTO DE LOS ADOLESCENTES.

65.- MÚSICA CONCRETA: VARESE E IONIZACIÓN.

66.- MÚSICA ALEATORIA: JOHN CAGE Y WATER WALK.

67.- MICROPOLIFONÍA Y MASAS SONORAS: MÚSICA TEXTURAL. LIGETI Y ATMOSPHERES.

68.- MINIMALISMO: PHILIP GLASS Y MUSIC IN FIFTHS.

09/04/2018 13:58 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de LPM 1º Bach (2ª evaluación)

IES Xesús Taboada Chivite - Departamento de Música - Curso 2017-18

MODELO DE EXAME - LPM 2ª Avaliación

Nome e apelidos: ____________________________________________

Curso e grupo: ______________

1º.- Define as seguintes formas musicais: (1 punto)

RONDÓ, SONATA, MINUETO, RITORNELLO

2º.- Escribe as armaduras das seguintes tonalidades maiores: (1 punto)

FA MAIOR, RE MAIOR, SI BEMOL MAIOR, MI MAIOR

3º.- Escribe as tonalidades menores das seguintes armaduras: (1 punto)

2 sostidos, 2 bemoles, 4 bemoles, 5 sostidos

4º.- Explica os seguintes tipos de textura: (1 punto)

HETEROFONÍA, HOMOFONÍA, MONODÍA ACOMPAÑADA, POLIFONÍA

5º.- Explica todo o que saibas da INTENSIDADE. (1 punto)

6º.- Explica os tipos de  ARIA na ópera. (1 punto)

7º.- Sitúa nun mapa mudo os seguintes instrumentos: (1 punto)

BRAMADERA, SITAR, BANJO, UKELELE, BANDONEÓN, BALALAIKA

8º.- Comenta a seguinte letra, respondendo as preguntas que seguen: (1 punto)

Penélope,
con su bolso de piel marrón
y sus zapatos de tacón
y su vestido de domingo.
Penélope
se sienta en un banco en el andén
y espera que llegue el primer tren
meneando el abanico.

Dicen en el pueblo
que un caminante paró
su reloj
una tarde de primavera.
"Adiós amor mío
no me llores, volveré
antes que
de los sauces caigan las hojas.
Piensa en mí
volveré a por ti..."

Pobre infeliz
se paró tu reloj infantil
una tarde plomiza de abril
cuando se fue tu amante.
Se marchitó
en tu huerto hasta la última flor.
No hay un sauce en la calle Mayor
para Penélope.

Penélope,
tristes a fuerza de esperar,
sus ojos, parecen brillar
si un tren silba a lo lejos.
Penélope
uno tras otro los ve pasar,
mira sus caras, les oye hablar,
para ella son muñecos.

Dicen en el pueblo
que el caminante volvió.
La encontró
en su banco de pino verde.
La llamó: "Penélope
mi amante fiel, mi paz,
deja ya
de tejer sueños en tu mente,
mírame,
soy tu amor, regresé".

Le sonrió
con los ojos llenitos de ayer,

no era así su cara ni su piel.
"Tú no eres quien yo espero".
Y se quedó
con el bolso de piel marrón
y sus zapatitos de tacón
sentada en la estación.

a) Explica o fragmento en negriña. (0, 5 puntos)

b) Caracteriza á protagonista da letra. (0, 5 puntos)

9º.- Identifica as seguintes audicións: (2 puntos)

Audición

Título

Grupo

Audición

Título

Grupo

Nº 1

 

 

Nº 6

 

 

Nº 2

 

 

Nº 7

 

 

Nº 3

 

 

Nº 8

 

 

Nº 4

 

 

Nº 9

 

 

Nº 5

 

 

Nº 10

 

 

26/02/2018 14:00 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Noticia sobre mi tesis en el Diario Dixital de Universidad de Vigo

Clicando aquí accederás a la noticia que el Diario Dixital de Universidad de Vigo dio sobre mi tesis doctoral.

22/01/2018 13:47 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen para mis alumnos de 2º Bach con Historia de la música y la danza

MODELO DE EXAME DE HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA

2º BACHARELATO – 2ª Avaliación: Tema 4. O Clasicismo

Nome e apelidos: _____________________________________

Curso e grupo: _____________

OPCIÓN Nº 1

1º.- A transición ó Clasicismo nas artes. (1 punto)

2º.- O Clasicismo en España. (1, 5 puntos)

3º.- Haydn: etapas, vida e obra. (1, 5 puntos)

4º.- Beethoven: vida e obra de xuventude. (1, 5 puntos)

5.- Óperas de Mozart. (1, 5 puntos)

6º.- Formas de música instrumental: SINFONÍA, CONCERTO, RONDÓ, CUARTETO DE VENTO. (1 punto)

7º.- Formas de música vocal: ópera seria, tipos de aria. (1 punto)

8º.- Define: TEMPERAMENTO, MODULACIÓN, A FORMA SONATA, BAIXO ALBERTI. (1 punto)

OPCIÓN Nº 2

1º.- Elementos constructivos do Clasicismo. (1 punto)

2º.- A ópera no principio do Clasicismo. (1, 5 puntos)

3º.- Mozart: etapas, vida e obra. (1, 5 puntos)

4º.- Beethoven: vida e obra na segunda etapa. (1, 5 puntos)

5º.- Música instrumental de Haydn. (1, 5 puntos)

6º.- Formas de música instrumental: SERENATA, LIED, TEMA E VARIACIÓNS, SEPTIMINO. (1 punto)

7º.- Formas de música vocal: ópera bufa, tipos de aria. (1 punto)

8º.- Define: ROCOCÓ, EMPFINDSAMER STIL, A FORMA SONATA, BAIXO ALBERTI. (1 punto)

MODELO DE EXAME DE HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA

2º BACHARELATO – 2ª Avaliación: Tema 4. O Clasicismo

Nome e apelidos: _____________________________________

Curso e grupo: _____________

PROBA DE AUDICIÓNS

1º.- Completa este cadro: (7 puntos)

Audición

Título

Autor

Xénero

Nº 1

 

 

 

Nº 2

 

 

 

Nº 3

 

 

 

Nº 4

 

 

 

Nº 5

 

 

 

Nº 6

 

 

 

Nº 7

 

 

 

 

2º.- Di todo o que saibas desta audición: (1,5 puntos)

 

3º.- Comenta esta audición e sitúaa na obra á que pertence: (1, 5 puntos)

19/01/2018 16:10 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para la 2ª evaluación para mis alumnos de 1º Bach (LPM)

Años 70

- "Mediterráneo" (J. M. Serrat)

- "Un ramito de viletas" (Cecilia)

- "Gavilán o paloma" (Pablo Abraira)

- "Himno a la alegría" (Miguel Ríos)

- "Una, dos y tres" (Patxi Andión)

- "Rock and roll en la plaza del pueblo" (Tequila)

- "Un rayo de sol" (Los diablos)

- "Eva María" (Fórmula V)

- "Eres tú" (Mocedades)

- "Algo de mí" (Camilo Sesto)

- "Sólo pienso en ti" (Víctor Manuel)

- "Un beso y una flor" (Nino Bravo)

- "Por qué te vas" (Jeanette)

- "Por el amor de una mujer" (Danny Daniel)

- "Entre dos aguas" (Paco de Lucía)

- "Recuerdos de una noche" (Triana)

- "Te estoy amando locamente" (Las Grecas)

Años 80

- "Bienvenidos" (Miguel Ríos)

- "La puerta de Alcalá" (Víctor Manuel y Ana Belén)

- "Devuélveme a mi chica" (Hombres G)

- "María la portuguesa" (Carlos Cano)

- "Calle melancolía" (Joaquín Sabina)

- "Cien gaviotas" (Duncan Dhu)

- "Déjame" (Los secretos)

- "Las hermanas sisters" (La trinca)

- "Amante bandido" (Miguel Bosé)

- "Háblame de ti" (Los Pecos)

- "Maneras de vivir" (Leño)

- "Los rockeros van al infierno" (Barón rojo)

- "Pongamos que hablo de Madrid" (Antonio Flores)

- "A quién le importa" (Alaska y Dinarama)

- "La chica de ayer" (Nacha Pop)

- "Escuela de calor" (Radio futura)

- "Malos tiempos para la lírica" (Golpes bajos)

- "Entre dos tierras" (Héroes del silencio)

- "¡Salta!" (Tequila)

19/01/2018 10:47 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para la 2ª evaluación para mis alumnos de 4º ESO

1º.- Música popular urbana (los 60).

41.- Los 60 en R.U.: el beat y The Beatles. "Help".  

42.- Los 60 en R.U.: el R&B británico y The rolling stones. "Satisfaction".

43.- Los 60 en R.U.: los mods y The Who. "My generation".

44.- Los 60 en R.U.: el rock progresivo y Pink Floyd."The dark side of the moon".

45.- Los 60 en R.U.: el rock sinfónico y Procol Harum. "A whiter shade of pale".

46.- Los 60 en R.U.: el hard rock y Led Zeppelin. "Stairway to heaven".

47.- Los 60 en R.U.: el hard rock y Deep purple. "Smoke on the water".

48.- Los 60 en EE.UU.: el soul, Diana Ross and The supremes. "Stop in the name of love".

49.- Los 60 en EE.UU.: la Canción protesta: Bob Dylan y "The times they are a changing".

50.- Los 60 en EE.UU.: el folk-rock y The mama´s and the papa´s. "California dreaming".

51.- Los 60 en EE.UU.: el acid rock y The Doors. "Touch me":

52.- Los 60 en EE.UU.: el rock experimental y Jimi Hendrix. "Voo doo child".

53.- Los 60 en EE.UU.: el underground y The velvet underground. "Sunday morning".

54.- Los 60 en EE.UU.: el rock sureño y Creedence clearwater revival. "Looking out my back door".

2º.- La música en los videojuegos.

55.- Los 70: El primer videojuego de la historia: PONG

56.- Videojuegos de naves espaciales: ATARI 2600 SPACE INVADERS.

57.- Los 80: Videojuegos de comecocos: PACMAN.

58.- Videojuegos de aventuras: SUPER MARIO BROS. (de Koji Kondo)

59.- Los 90: Grandes bandas sonoras de videojuegos (I): THE LEGEND OF ZELDA (de Koji Kondo).

60.- Los 90: Grandes bandas sonoras de videojuegos (II): FINAL FANTASY (Nobuo Uematsu).

3º.- La música electrónica.

61.- Ambient.

62.- Disco.

63.- Drum and Bass.

64.- Electrónica.

65.- Electro: New electro and house.

66.- Electrónica con influencia de rock: Daft punk vs. Queen.

67.- Techno hardcore.

68.- Hardstyle.

69.- House.

70.- Música industrial.

71.- Techno: minimal techno.

72.- Trance.

73.- Nu rave.

74.- UK garage.

4º.- La música popular urbana (2): los 70.

75.- Reacción a las propuestas anteriores (I): glam. Artista Marc Bolan, Grupo T-Rex, Álbum Electric Warrior, canción Life´s a Gas.

76.- Reacción a las propuestas anteriores (II): heavy metal. Grupo Black Sabbath, canción Paranoid.

77.- Ampliación de fronteras (I): reggae. Bob Marley and The Wailers, canción No woman no cry. 

78.- Ampliación de fronteras (II): rock alemán. Grupo Kraftwerk, canción Die roboter.

79.- Música de baile (I): funk. James Brown, canción Sexmachine.

80.- Música de baile (II): música disco. Gloria Gaynor, canción I will survive.

81.- Comercialización: AOR (Adult Orient Rock), rock FM o mainstream rock. Artista Freddie Mercury, Grupo Queen, canción Bohemian Rhapsody.

82.- Crisis y ruptura: el punk. Los Ramones, canción Blitzkrieg Bop

6º.- La música en los medios de comunicación: radio, TV, publicidad.

83.- TV: series televisivas. Cabecera de Juego de tronos

84.- TV: series televisivas. Cabecera de los Simpson

 85.- TV: series televisivas. Cabecera de Padre de familia

86.- TV: series televisivas. Cabecera Dragon ball

87.- TV: series televisivas. Cabecera Elfen Lied.

19/01/2018 10:46 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para la 2ª evaluación para mis alumnos de 2º Bach (HMD)

CLASICISMO

30.- "1º Movemento" da "Sonata para piano KV 545 en Do Maior" de Mozart. Forma sonata. Piano.

31.- "1º Movemento" da "Sonata para violín e piano en mi menor" de Mozart. Forma sonata. Música de cámara.

32.- "4º Movemento" da "Pequena serenata nocturna" de Mozart. Rondó-sonata. Música de cámara.

33.- "2º Movemento" do "Cuarteto emperador", de Haydn. Tema e variacións. Música de cámara.

34.- "1º Movemento" da "Sinfonía nº 83 en sol menor" ("A galiña"), de Haydn. Forma sonata. Música orquestral.

35.- "Obertura" de "As criaturas de Prometeo", de Beethoven. Música sinfónica.

36.- "2ª Aria" da Raíña da noite, de "A frauta máxica", de Mozart. Aria de coloratura. Ópera.

37.- "Aria do catálogo", de "Don Giovanni", de Mozart. Aria de barítono. Ópera.

38.- "Obertura" de "As vodas de Fígaro", de Mozart. Música sinfónica.

ROMANTICISMO (10 AUDICIONES)

39.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA ROMÁNTICA. LA TRAVIATA, DE VERDI:ARIA "FOLLIE, FOLLIE... SEMPRE LIBERA"

40.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ÓPERA ROMÁNTICA. RIGOLETTO, DE VERDI:CUARTETO "BELLA FIGLIA DELL´AMORE".

41.- MÚSICA VOCAL PROFANA: EL LIED EL REY DE LOS ELFOS, DE SCHUBERT.

42.- MÚSICA VOCAL PROFANA: LA ZARZUELA. LA DEL MANOJO DE ROSAS, DE PABLO SOROZÁBAL. "SI TÚ SALES A ROSALES", FOXTROT.

43.- MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: EL MOTETE MODAL. OS JUSTI, DE BRUCKNER.

44.- MÚSICA VOCAL RELIGIOSA: EL REQUIEM, DE FAURÉ. INTROITO Y KYRIE.

45.- MÚSICA INSTRUMENTAL: LA SINFONÍA FANTÁSTICA, DE BERLIOZ. 1ºMOVIMIENTO.

46.- MÚSICA INSTRUMENTAL: EL VIRTUOSISMOCAPRICHO Nº 24 PARA  VIOLÍN SOLO, PAGANINI. (A PARTIR DEL MINUTO 29:55)

47.- MÚSICA INSTRUMENTAL: EL PIANOESTUDIO REVOLUCIONARIO, DE CHOPIN.

48.- MÚSICA INSTRUMENTAL: DANZA HÚNGARA Nº 5, DE BRAHMS.

 

CAMBIO DE SIGLO

49.- POSROMANTICISMO: MAHLER Y LA SINFONÍA Nº 1. TERCER MOVIMIENTO: MARCHA FÚNEBRE.

50.- POSROMANTICISMO: STRAUSS Y EL POEMA SINFÓNICO DON QUIJOTE. TEMA Y VARIACIONES Nº 1 Y 2.

51.- NACIONALISMO RUSO: BORODIN Y EN LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL.

52.- NACIONALISMO RUSO: TCHAIKOVSKY Y EL BALLET EL LAGO DE LOS CISNESSOLO.

53.- NACIONALISMO NÓRDICO: GRIEG Y PEER GYNT. "EN EL SALÓN DEL REY DE LA MONTAÑA".

54.- NACIONALISMO CENTROEUROPEO: SMETANA EL MOLDAVA.

55.- NACIONALISMO ESPAÑOL: FALLA Y EL AMOR BRUJO. "DANZA RITUAL DEL FUEGO".

56.- NACIONALISMO GALLEGO: XOÁN MONTES Y LAS BALADAS GALEGAS. "NEGRA SOMBRA".

57.- IMPRESIONISMO: DEBUSSY Y EL MAR. POEMA SINFÓNICO.

19/01/2018 10:44 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Trabajos para mis alumnos de HMD (2º Bach), 2ª evaluación

1º.- A música sinfónica no Romanticismo: Mendelssohn e a Sinfonía escocesa. Hugo Rodríguez Pardo

2º.- A música sinfónica no Romanticismo: Beethoven e a Sinfonía heroica (nº 3). Álex Vilela Gallego

3º.- A música sinfónica no Romanticismo: Bruckner e a Sinfonía romántica (nº 4). Samuel Yáñez Delgado

4º.- A música sinfónica no Romanticismo: Beethoven e a Sinfonía coral (nº 9). Ana Carnero Rivera

5º.- A música programática no Romanticismo: Berlioz e a Sinfonía fantástica. Tania Eduardo Vieira

6º.- A música vogal no Romanticismo: os lieder de Schubert. Ciclo da bela muiñeira. Helena Pousada Godás

7º.- A música vogal no Romanticismo: os lieder de Schubert. Ciclo de viaxe de inverno. Xiana Rolán González

8º.- A música vogal no Romanticismo: os lieder de Schubert. Ciclo de canto do cisne. Esther Santiago Casares

9º.- A ópera no Romanticismo: Verdi e Rigoletto. Alfonso Seoane González

10º.- A ópera no Romanticismo: Verdi e La traviata. Jorge Aires Blanco

11º.- A ópera no Romanticismo: Rossini e O barbeiro de Sevilla. Rubén Alfonso González

12º.- A ópera no Romanticismo: Mascagni e Cabalería rusticana. Andrea Baños Regueiro

13º.- A ópera no Romanticismo: Bizet e Carmen. Elia Dopeso Salgado

14º.- A música de cámara no Romanticismo: Brahms e os cuartetos de corda. Marco Fernández Fernández

15º.- A música de cámara no Romanticismo: Schubert e os cuartetos de corda. Álvaro González Hernández

16º.- A música de cámara no Romanticismo: Schumann e a música de cámara con piano. Uxía González Reis

17º.- A música para virtuoso no Romanticismo: caprichos para violín de Paganini. Noelia Morais Reis

18º.- A música para virtuoso no Romanticismo: obras para violín e piano de Pablo Sarasate. Ana Gabriela Moreira Peixoto

19º.- A música para virtuoso no Romanticismo: estudios e baladas para piano de Chopin. Alicia Paz Martínez

20º.- O nacionalismo musical: nacionalismo ruso e grupo dos cinco. Víctor Pérez Gil

21º.- O nacionalismo musical: nacionalismo centroeuropeo (Dvorak e Smetana). Antonio Porto González

22º.- O nacionalismo musical: nacionalismo español (Granados, Falla, Albéniz). Brais Prieto Otero 

23º.- O nacionalismo musical: nacionalismo galego (Xoán Montes e Marcial del Adalid). Anxo Rodríguez Estévez

24º.- O xenio romántico: vida e obra de Fréderick Chopin. Ana Salgado Martínez

25º.- O xenio romántico: vida e obra de Franz Schubert. Antía Salgado Salgado

26º.- O xenio romántico: vida e obra de Niccoló Paganini. Aarón Vaamonde Ginzo

27º.- O xenio romántico: vida e obra de Robert Schumann. Iria Vieito Pérez

 

A estrutura do traballo debe ser a seguinte:

 

Portada (co título e datos do alumno/a)

0.- Índice

1.- Introdución (que vas facer neste traballo, como e para que?)

2.- Desenvolvemento

        2.1.- Contextualización (época, arte, etc)

        2.2.- Teoría.

        2.3.- Práctica.

3.- Conclusións

4.- Bibliografía

Contraportada

 

A plantilla de corrección é a de sempre:

Presentación 1/10

Opinión 1/10

Bibliografía 1/10

Información 3/10

Práctica 2/10

Formato 2/10

20/12/2017 11:05 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Traballos para a 2ª avaliación Alumnado de LPM 1º Bacharelato

Partes de cada traballo

a) Música e medios de comunicación. Aquí haberá que analizar o papel da música nun medio, atendendo a un tipo de contido. Serán necesarios TRES exemplos diferentes que apoien a tese do alumno.

b) Música e publicidade. Aquí haberá que reflexionar sobre o papel da publicidade na nosa vida, e moi especialmente sobre o papel da música na publicidade, atendendo a un tipo de anuncio (que variará segundo o destinatario, ou o tipo de produto). Son necesarios CINCO exemplos diferentes.

c) Música e videoxogos. Aquí analizaremos o papel da música no tipo de videoxogo asignado, e serán necesarios CATRO exemplos diferentes, ademais de información que encadre o tema.

d) Música e cinema. Aquí veremos o papel da música na gran pantalla, e teremos que buscar información que encadre o tema e un mínimo de CINCO exemplos.

Estrutura do traballo e plantilla de corrección

O traballo terá esta estrutura:

0.- Índice

1.- Introdución (respondendo a tres preguntas: que fago? como? para que?)

2.- Desenvolvemento

2.1.- Música e imaxe: unha reflexión sobre as relacións entre música e imaxe.

2.2.- Teoría: catro apartados de información sobre os catro temas do traballo.

2.3.- Práctica: todos os exemplos ordenados e sistematizados, coa tese que un quere defender.

3.- Conclusións

4.- Bibliografía e enlaces

A plantilla de corrección é esta:

Presentación 1/10

Opinión 1/10

Bibliografía 1/10

Información 1,5/10

Práctica 3,5/10

Formato 2/10

Lembrade que por cada apartado incompleto se lle restará 0,5/10 ó formato, e se o formato chega a ser 0 o traballo non vale. Necesitamos obter un mínimo dun 4 no traballo para facer media, e ponderará nun 20% da avaliación.

Temas asignados

MARTA RÚA RAMOS

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (informativos). A música na publicidade: anuncios para amas de casa. A música nos videoxogos: aventuras gráficas. A música no cinema: películas de Woody Allen.

PABLO MORAIS NÚÑEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas deportivos). A música na publicidade: anuncios para xubilados. A música nos videoxogos: xogos de rol. A música no cinema: comedias románticas francesas.

ALEXANDER PÉREZ RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas de medicina). A música na publicidade: anuncios para adolescentes. A música nos videoxogos: xogos de infiltración. A música no cinema: comedias románticas que non sexan francesas.

ALEJANDRO JUSTO RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (sorteos e apostas). A música na publicidade: anuncios para os cativos (nenos). A música nos videoxogos: xogos de habilidade. A música no cinema: saga de Torrente.

ISMAEL FIGUEIRA PALOMARES

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (consultorios). A música na publicidade: anuncios para as cativas (nenas). A música nos videoxogos: xogos de deportes que non sexan fútbol. A música no cinema: películas de Lars Von Trier.

JONATHAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (radiofórmulas). A música na publicidade: anuncios para homes de entre 30 e 50. A música nos videoxogos: xogos de fútbol. A música no cinema: películas históricas.

ESTEFANÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas relixiosos). A música na publicidade: anuncios para mulleres de entre 30 e 50. A música nos videoxogos: xogos de avenuras e acción dos anos 80. A música no cinema: películas policíacas.

ENRIQUE FERNÁNDEZ PORTELA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (programas de humor). A música na publicidade: anuncios para estudantes universitarios. A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción dos anos 90. A música no cinema: saga de Harry Potter.

AXEL BLANCO APARICIO

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (magacines). A música na publicidade: anuncios sexistas. A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción do 2000 ó 2009. A música no cinema: saga de O señor dos aneis.

PABLO VEGA DOS SANTOS

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (anuncios publicitarios por radio). A música na publicidade: anuncios racistas. A música nos videoxogos: xogos de aventuras e acción a partires do 2010. A música no cinema: saga Millenium.

ALEJANDRO SUÁREZ HERVELLA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: radio (tertulias políticas). A música na publicidade: anuncios navideños. A música nos videoxogos: xogos musicais para cantar. A música no cinema: películas de acción norteamericanas.

ALFONSO RUGGIERO GARCÍA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (informativos).  A música na publicidade: anuncios de “retorno ó cole”. A música nos videoxogos: xogos musicais para tocar instrumentos distintos da guitarra. A música no cinema: películas de ciencia ficción futuristas.

FERNANDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (documentais). A música na publicidade: anuncios de verán. A música nos videoxogos: xogos musicais para tocar a guitarra. A música no cinema: musicais.

ARANTXA MERODIO FRANCO

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (programas de deportes). A música na publicidade: anuncios de bricolaxe. A música nos videoxogos: xogos de naves espaciais. A música no cinema: documentais políticos.

CARLOS MARTÍNS LÓPEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (a predicción meteorolóxica). A música na publicidade: anuncios que crean modas. A música nos videoxogos: xogos baseados en películas. A música no cinema: thrillers non norteamericanos.

ARTURO HERMIDA RODRÍGUEZ

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (sorteos e apostas). A música na publicidade: anuncios de mascotas. A música nos videoxogos: xogos de pelexa que non sexan o Street fighter. A música no cinema: cine de Hollywood.

RUBÉN GÓMEZ BLANCO

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (concursos). A música na publicidade: anuncios de concienciación contra o alcohol. A música nos videoxogos: o Street fighter. A música no cinema: cine de Bollywood.

DAVID CHAVES GARCÍA

Música e imaxe. A música nos medios de comunicación: televisión (tertulias políticas). A música na publicidade: anuncios de concienciación contra as drogas. A música nos videoxogos: xogos de coñecementos. A música no cinema: películas sobre músicos ou compositores.

15/12/2017 11:49 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen de HMD 2 Bach, Tema 3: O Barroco


1. Características da música barroca. (1 punto)

2. O mito de Orfeo e Eurídice. (1 punto)

3. A ópera: orixe, autores e primeiras óperas. Define: aria, recitativo, arioso. (2 puntos)

4. A música vocal protestante: cantata, oratorio e paixón. (2 puntos)

5. A música instrumental no Barroco: tipos de sonata, variacións sobre baixos de danza, tipos de concerto (concerto grosso, concerto solistae concerto policoral), fuga. (3 puntos)

6. Johann Sebastian Bach: vida e obra. (1 punto)

10/12/2017 17:10 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Elaboración de los 5 fondos del musical "A Bela e a Besta"

Una vez anotados todos los alumnos y alumnas que quieren participar en la elaboración de FONDOS de nuestro sexto musical (A Bela e a Besta), los hemos dividido en 3 grupos para que, rotando, vayan dibujando y pintando cada uno de ellos.

Quedamos los miércoles de 16 a 18h, en el lugar que nos indique Javier Díaz (profesor de Plástica y responsable de los FONDOS). Recordamos a los alumnos participantes las siguientes normas:

1º.- Hay que permanecer en el centro las 2 horas que dura la actividad, no vale llegar, firmar y marcharse a la media hora. Si no vais a poder estar todo el tiempo, borraros de esta actividad ya que necesitamos realizar un fondo cada mes.

2º.- No habrá nunca más de 10 alumnos a la vez, ya que si eso se produce no podrán pintar todos, y esto da lugar a que unos trabajen y otros no.

3º.- Si por alguna razón justificada un alumno tiene que marcharse antes un día no pasa nada, pero la norma es cumplir el horario.

4º.- Si algún grupo queda muy descompensado porque varios alumnos se borran o dejan de venir, llamaremos a alumnos de los otros grupos para que los sustituyan y el avance del trabajo no se frene.

FONDO Nº 1 (Noviembre-diciembre)

Grupo nº 1: Alfonso Ruggiero García (1º Bach A), Rubén Gómez Blanco (1º Bach A), Arantxa Merodio Franco (1º Bach A), Alejandro Suárez Hervella (1º Bach A), Pablo Vega Dos Santos (1º Bach A), Jonathan Fernández Sánchez (1º Bach B), Ismael Figueira Palomares (1º Bach B), Alejandro Justo Rodríguez (1º Bach B) y Alexander Pérez Rodríguez (1º Bach B). 

FONDO Nº 2 (Enero)

Grupo nº 2:  Joel García Nieves (4º A), Uxía Álvarez Nieves (4º B), Ariadna Antonio Martínez (4º B), Nerea Diéguez Nieto (4º B), Jonathan Fernández Teixeira (4º B), Patricia González Alvar (4º B), Sheila González Martínez (4º B), Alejandro Barja Barja (4º C), Andrea Cardoso Augusto (4º C), Lara Diéguez Manso (4º C).

FONDO Nº 3 (Febrero)

Grupo nº 3: Ismael Diéguez Manso (1º A), Ainhoa Diéguez Rodríguez (1º A), Ainhoa Jimeno Fernández (3º C), Yeray Jimeno Fernández (3º C), Rubén Fernández Pousada (4º A), Laura González Sanmiguel (4º A), Mónica Pousada Canado (4º A).

FONDO Nº 4 (Marzo)

Grupo nº 1: Alfonso Ruggiero García (1º Bach A), Rubén Gómez Blanco (1º Bach A), Arantxa Merodio Franco (1º Bach A), Alejandro Suárez Hervella (1º Bach A), Pablo Vega Dos Santos (1º Bach A), Jonathan Fernández Sánchez (1º Bach B), Ismael Figueira Palomares (1º Bach B), Alejandro Justo Rodríguez (1º Bach B) y Alexander Pérez Rodríguez (1º Bach B). 

FONDO Nº 5 (Abril)

Grupo nº 2: Joel García Nieves (4º A), Uxía Álvarez Nieves (4º B), Ariadna Antonio Martínez (4º B), Nerea Diéguez Nieto (4º B), Jonathan Fernández Teixeira (4º B), Patricia González Alvar (4º B), Sheila González Martínez (4º B), Alejandro Barja Barja (4º C), Andrea Cardoso Augusto (4º C), Lara Diéguez Manso (4º C).

Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración. Invitamos a todo el profesorado que quiera unirse a que se pase a pintar algún miércoles de 16 a 18h.

09/11/2017 13:14 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris