Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Enero de 2013.

Tres películas para reflexionar...

ALUMNOS DE 4º ESO A

Ficha da película "El club de los emperadores" (vídeo)

1º.- A trama argumental: intenta resumir nun máximo de dez liñas o argumento. 

2º.- O tempo: de que maneira se xoga co tempo nesta película? Hai saltos? Cando? 

3º.- O alumno conflictivo: Sedgewick Bell. 

NA ESCOLA

a) Caracterización do personaxe: como é interiormente?

b) Que tipo de relación cre manter co profesor?

c) De que modo inflúe nos seus compañeiros na escola? 

25 ANOS DESPOIS

c) Dirías que é un triunfador ou non? Por que?

d) Ata que maneira lle influíu o seu pai?

e) Que comportamento ten cos seus fillos? Por que? 

4º.- O pai distante: o senador de West Virginia. 

a) Cres que se preocupa realmente do seu fillo? Por que?

b) En que dous momentos lle presta atención? Por que?

c) Que idea ten da educación? E da función do profesor?

d) Cres que ten algo que ver na relación do seu fillo cos seus netos? 

5º.- O profesor William Hundert. 

a) Que opinión vos merece este profesor, en xeral? Por que?

b) É estricto? É xusto? É ecuánime? Por que / Por que non?

c) Que idea da educación ten este home? Estás dacordo? Por que?

d) Que che pareceu o que lle fixo ó cuarto alumno da lista ó modificar as notas de Bell? Perdonaríalo se foses o alumno perxudicado? Por que / Por que non?

e) Paréceche un home anticuado ou moderno? Por que?

f) Cres que lle deu un trato de favor a Bell ou pareceuche axeitado tdo o que fixo? Por? 

6º.- A música nesta película: que papel cres que desempeña a música? Por que? 

7º.- Opinión persoal: explica XUSTIFICADAMENTE a túa idea do que debe facer e do que non debe facer un profesor cos seus alumnos, atendendo a estes aspectos: 

moldear a personalidade dos alumnos,

transmitirlles asepticamente coñecementos teóricos e prácticos,

ter en conta os condicionamentos externos da vida de cada alumno,

valorar positivamente un comportamento digno e castigar as trampas,

ser extremadamente xusto nas correccións sen modificar NADA os resultados,

ter en conta as capacidades de cada alumno e actuar en consecuencia.

ALUMNOS DE 4º ESO B

Ficha da película “El lector”

1º.- O personaxe máis complexo do film é a celadora, Hanna Schmidtz, muller que namorou ó xoven Michael e cambiaría a súa vida para sempre. Cales destes adxectivos lle atribuiriades e cales non? Por que?
 
-valente
-fría
-sensible
-sinceira
-orgullosa
-intelixente
 
2º.- A nai de Michael aparece como unha muller do seu tempo, sometida ós desexos do pai de familia e sempre disposta a protexer o seu fillo. Que vos parece a figura da súa irmá pequena? 
 
3º.- Unha das cuestións que aparecen nesta película é o problema da "culpa alemana". Ata que punto credes que son culpables (se é que o pensades) os cidadáns alemáns? 
 
4º.- A literatura aparece como vía de escape para unha muller que habita un mundo moi pequeno, que é moi traballadora e que sabe cumprir ordes sen preguntar. Hanna non sabe ler, pero grazas á lectura en voz alta consegue coñecer outros mundos que tan só a imaxinación ou as viaxes che permiten ver. Cal credes que foi a función na película destas obras literarias?
 
-A Odisea (Homero)
-A señora do canciño (Chejov)
-Cómic de Tin Tin
 
5º.- Se lle tivésedes que resumir nun par de parágrafos coma máximo a película a alguén coñecido, como o faríades? Que diríades da película?
 
6º.- Que funcións desempeñou a música en "El lector"? Estivo moi presente ou non? Por que?

ALUMNOS DE 4º ESO C + PDC

Ficha de la película "Las horas" (trailer)

1º.- ¿Qué tres historias se nos cuentan? Sepáralas en sus tres épocas, con sus personajes y acontecimientos más destacados.

2º.- ¿Qué elementos tienen en común? ¿Dónde se enganchan las tres historias?

3º.- ¿Qué relevancia tienen las siguientes palabras en la película y con qué personajes las relacionarías? Justifica tu respuesta.

SUICIDIO - MUERTE - ABANDONO - AMOR - VACÍO - SOLEDAD - VISIONARIO

TALENTO - SUFRIMIENTO - ENFERMEDAD - LOCURA - FAMILIA - TRADICIÓN

4º.- ¿Qué importancia tiene la música en esta película? Justifica la respuesta.

5º.- Analiza detenidamente la escena inicial de la película, aquella en la que se levantan las tres mujeres protagonistas.

03/01/2013 12:20 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Jacques Loussier Trio, un grupo de jazz que versiona clásicos

El fantástico grupo "Jacques Loussier Trio", integrado por Jacques Loussier (pianista), Pierre Michelot (contrabajista) y Christian Garros (batería), versiona temas de autores clásicos tan conocidos como: Vivaldi, Haendel, Bach ("Bach to the future", "Goldberg Variations", "The Brandenburgs"), Mozart, Beethoven, Chopin, Satie, Debussy.

Jacques Loussier revitalizó el grupo cuando creó el "Play Bach Trio", acompañándose de dos nuevos compañeros: el contrabajista Vincent Charbonnier y el percusionista André Arpino.

También tienen recopilatorios: "Favoritos del Barroco", "Bolero".

Cliqueando en esos enlaces accederéis a sus trabajos, colgados en youtube, de una gran calidad e inspiración.

Como introducción al mundo del jazz están muy bien, y para aquellos que ya lo exploran a menudo será todo un placer escuchar a estos artistas.

08/01/2013 12:30 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.


2ª AVALIACIÓN: TEMAS DE TRABALLO PARA OS ALUMNOS DE "MÚSICA" DE 3º ESO

20130124123819-mariani.jpg

TEMAS DE TRABALLO PARA 3º ESO: TRABALLO DA 2ª AVALIACIÓN

0.- Índice
1.- Introdución (que fago neste traballo? como? para que?)
2.- Desenvolvemento do traballo
         2.1.- O libro de lectura La conspiración Mozart
                    2.1.1.- Ficha de preguntas sobre a lectura do libro: responde as seguintes preguntas relacionadas co libro.
                                 - Tema: cal é o tema principal do libro? Xustifica a túa resposta.
                                 - Argumento: intenta resumir os principais acontecementos.
                                 - Destino dos protagonistas: explica cómo rematan Kinski, Oliver, Leigh, Kroll, Profesor Arno
                                 - Que papel ten o manuscrito de Mozart nesta historia?
                                 - Que é a masonería? Que papel tivo na vida de Mozart?
                    2.1.2.- Personaxes: di todo o que poidas destes tres personaxes do libro, e relaciónaos entre si. (a cadaquén lle tocan 3 personaxes)
                    2.1.3.- Antetextos: localiza estes dous fragmentos do libro, explicando qué ocorre antes e despois, e situándoo na trama.
         2.2.- A música de Mozart no Clasicismo. Subtema específico. (a cadaquén lle tocará un tema distinto, por exemplo: "Sonatas para violín e piano de Mozart")
                    2.2.1.- Contextualización: o século XVIII e as artes (pintura, escultura, arquitectura, literatura, pintura); lugar da música neste contexto. 
                    2.2.2.- Teoría: busca información sobre o teu Subtema.
                    2.2.3.- Práctica: analiza unha audición ou partitura pertencente ó teu subtema.
3.- Conclusións (que me aportou? ou ben, breve resumo do traballo)
4.- Bibliografía (un mínimo de 3 fontes consultadas, direccións electrónicas completas)
ALUMNOS DE 3º A                                     
Esteban- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e as súas sonatas para violín e piano
Marta- Oliver, Kroll, Max - Mozart e a masonería. A frauta máxica.
Belén- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e os seus cuartetos de corda 
Jorge- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon- Mozart e as súas primeiras 30 sinfonías
Alfredo- Oliver, Eve, Max- Mozart e as súas últimas 11 sinfonías.
Andrea- Madre Hildegard, Leigh, Clara Kinski- Mozart e as súas sonatas para piano
Arcadio- Oliver, Ben, Max- Mozart e a música vocal relixiosa. Réquiem en re menor
María- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e a música incidental: serenatas e divertimentos 
Lucía- Oliver, Kroll, Max - Mozart e a ópera seria 
Cristina- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e a ópera cómica 
Mercedes- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e os seus 5 concertos para violín e orquestra
Marta- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e Don Giovanni
Lucía- Oliver, Eve, Max - Mozart e As vodas de Fígaro 
Joseba- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e Cossi fan tutte
Pablo- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e as súas sonatas para violín e piano
Claudia- Oliver, Kroll, Max - Mozart e a masonería. A frauta máxica
Carlos- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e os seus cuartetos de corda
Sabela- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e as súas primeiras 30 sinfonías
Pablo- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e as súas últimas 11 sinfonías
Juan- Oliver, Eve, Max - Mozart e as súas sonatas para piano
Marc- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e a música vocal relixiosa. Réquiem en re menor
Joaquín- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e a música incidental: serenatas e divertimentos
Rodrigo- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e a ópera seria
Álvaro- Oliver, Kroll, Max - Mozart e a ópera cómica 
Cristina- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e os seus 5 concertos para violín e orquestra

ALUMNOS DE 3º B
Natalia- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e Don Giovanni  
Kevin- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e As vodas de Fígaro 
Alba- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e Cossi fan tutte 
Javier- Oliver, Eve, Max - Mozart e as súas sonatas para violín e piano 
María- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e a masonería. A frauta máxica 
Josué- Oliver, Kroll, Max - Mozart e os seus cuartetos de corda 
David- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e as súas primeiras 30 sinfonías 
Adrián- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e as súas últimas 11 sinfonías 
Abel- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e as súas sonatas para piano 
Christian- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e a música vocal relixiosa. Réquiem en re menor 
Pablo- Glass, Madre Hildegard, Ben - Mozart e a música incidental: serenatas e divertimentos 
Lucía- Oliver, Eve, Max - Mozart e a ópera seria 
Iria- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e a ópera cómica  
Mónica- Oliver, Kroll, Max - Mozart e os seus 5 concertos para violín e orquestra 
Alba- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e Don Giovanni  
José- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e As vodas de Fígaro 
Luis- Glass, Madre Hildegard, Ben - Mozart e Cossi fan tutte  
Jossua- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e as súas sonatas para violín e piano 
Daniel- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e a masonería. A frauta máxica  
Ismael- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e os seus cuartetos de corda 
Antonio- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e as súas primeiras 30 sinfonías 
David- Oliver, Kroll, Max - Mozart e as súas últimas 11 sinfonías 
Jose Antonio- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e as súas sonatas para piano
ALUMNOS DE 3º C
María - Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e a música vocal relixiosa. Réquiem en re menor 
Nerea- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e a música incidental: serenatas e divertimentos
Chen- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e a ópera seria 
Eva- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e a ópera cómica 
Laura- Glass, Madre Hildegard, Ben - Mozart e os seus 5 concertos para violín e orquestra 
Alba- Profesor Arno, Eve, Max - Mozart e Don Giovanni 
María- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e As vodas de Fígaro
Fernando- Oliver, Kroll, Max - Mozart e Cossi fan tutte
Víctor- Clara Kinski, Kroll, Colette Aragon - Mozart e as súas sonatas para violín e piano
María- Madre Hildegard, Colette Aragon, Ben - Mozart e a masonería. A frauta máxica
Aarón- Oliver, Eve, Max - Mozart e os seus cuartetos de corda 
Cristina- Clara Kinski, Eve, Leigh Llewellyn - Mozart e as súas primeiras 30 sinfonías

24/01/2013 12:38 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Temas para los trabajos de la 2ª evaluación de mis alumnos de

20130128155649-wallpaper.elfen.lied.lucy-ah.jpg

 

- Tema nº 1: El mito del conde Drácula. 

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: Vlad Dracul (Tepes, el Empalador) y Elizabeth Bathory
b) La versión de Bram Stoker
c) Versiones cinematográficas: Nosferatu (1922, Murnau), Drácula de Bram Stoker (1992, Coppola), Blade (1998, Stephen Norrington). Compáralas.
d) Construcción del mito: elementos característicos del mito de drácula (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada película, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 2: El mito de Frankenstein.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: Prometeo
b) La versión de Mary Shelley: Frankenstein o el moderno Prometeo
c) Versiones cinematográficas: elige tres versiones cinematográficas MUY diferentes entre sí y compáralas.
d) Construcción del mito: elementos característicos del mito de Frankenstein (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada película, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 3: El rey mono y Dragon ball.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del personaje: el rey mono (Sun Wokung).
b) La versión del anime: Son Goku.
c) Versión del anime japonés: Dragon Ball (primera saga, cuando es pequeño). Compáralo con el personaje mitológico chino.
d) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza cinco escenas de la serie, prestando especial atención a la banda sonora.

- Tema nº 4: Eva mitocondrial, Lucy y Elfen lied.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: Eva mitocondrial, Lucy (el austrolopithecus más antiguo)
b) La versión del anime: Elfen lied
c) Versiones cinematográficas: Elfen lied (anime de 13 capítulos). Compáralas y analiza el papel de la canción de la cabecera en la historia.
d) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza cinco escenas de la serie, prestando especial atención a la banda sonora.
- Tema nº 5: La bella dama sin piedad, o el amor con espinas.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: la bella dama sin piedad de Keats
b) Las versiones literarias: La dama de las camelias y el capítulo del Principito y la rosa
c) Las versiones musicales: el lied de Schubert Rosa de zarza, la ópera de Verdi La traviata, la canción de Mecano Una rosa es una rosa y la canción de Sting Roxanne 
d) La versión cinematográfica: Pretty woman y Moulin rouge
e) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en to
dos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada película, el lied de Schubert y la letra de Mecano.

- Tema nº 6: La bella y la bestia, o el amor que no entiende de prejuicios.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: Afrodita y Hefesto
b) Las versiones literarias: la historia de Eros y Psyque en El asno de oro (de Apuleyo), El jorobado de Notre Dame (Víctor Hugo)
c) Las versiones cinematográficas: La bella y la bestia y Shrek
d) Construcción del mito: elementos característicos del mito (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza dos escenas de cada película, prestando especial atención a la banda sonora.
- Tema nº 7: El viejo avaro o el tesoro al final del arco iris.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: los leprechaun irlandeses y el origen bíblico del arco iris. 
b) Versiones literarias: La aulularia (Plauto), El celoso extremeño (Cervantes) y El mercader de Venecia (Shakespeare).
c) Versión cinematográfica: el tío Gilito en Patoaventuras (Disney) y el señor Burns en Los Simpson
d) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza dos escenas de cada serie, prestando especial atención a la banda sonora.
- Tema nº 8: Casándose en "buffet libre".

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: el baile para que el príncipe escoja esposa en la tradición europea.
b) Versión literaria: La Cenicienta (Perrault)
c) Versión musical: El lago de los cisnes (Tchaikovsky)
d) Versiones cinematográficas: el anime de El lago de los cisnes.
e) Construcción del mito: elementos característicos de la situación (¿qué es lo que se repite en todos?)
2º)) PRÁCTICA: Analiza la escena del baile en todas las versiones, prestando especial atención a la banda sonora cuando sea posible.
- Tema nº 9: Las Parcas que hilan, tejen y cortan nuestras vidas.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: las parcas, moiras y los shinigami japoneses
b) La versión literaria: las parcas en las Metamorfosis de Ovidio
c) La versión del anime: Death note (anime de 37 capítulos)
d) Versiones cinematográficas: Death note (anime de 37 capítulos). Compara los shinigamis japoneses con las parcas griegas.
e) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza cinco escenas de la serie, prestando especial atención a la banda sonora.
 
- Tema nº 10: La venganza a cualquier precio.

1º)) TEORÍA: Historia y ficción.

a) Base histórica del mito: las Furias de la tragedia griega, la historia de Medea y Jasón
b) Versiones literarias: las Euménides (de Esquilo, pertenecientes a la Orestíada) y Medea (Eurípides)
c) Versión cinematográfica: Así es la vida.
d) Versión musical: la ópera Medea (Cherubini).
e) Versiones del anime: Jigoku Shoujo Death note.
f) Construcción del mito: elementos característicos del personaje (¿qué es lo que se repite en todos?)

2º)) PRÁCTICA: Analiza una escena de cada versión, prestando especial atención a la banda sonora cuando sea posible.
28/01/2013 15:56 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Audiciones para mis alumnos de "Música" de 3º ESO

20130129090622-webos-escuchar-musica.jpg

Cliqueando aquí accederéis a las Audiciones de los temas 2 (Renacemento) y 3 (Barroco).

Cliqueando aquí accederéis a la explicación de las Audiciones del tema 3.

29/01/2013 09:06 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris