Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Noviembre de 2019.

MODELO DE EXAME LPM 1ª AVALIACIÓN

MODELO DE EXAME DE LPM 1º Bach – 1ª Avaliación

Nome e apelidos: ________________________________________________

Curso e grupo: _________________

TEORÍA (50%)

1º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) O aparato fonador: fai un debuxo coas súas partes, explica o seu funcionamento e indica 3 doenzas relacionadas con el.

b) O aparato auditivo: fai un debuxo coas súas partes, explica o seu funcionamento e indica 3 doenzas relacionadas con el.

2º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Os tipos vogais masculinos: explícaos, ordénaos de grave a agudo e pon un exemplo de cada.

b) Os tipos vogais femininos: explícaos, ordénaos de grave a agudo e pon un exemplo de cada.

3º.- Escolle unha destas preguntas: (1 punto)

a) Explica o que é a contaminación acústica e pon 3 exemplos cotiás.

b) Explica o que é a AMUSIA e o SÍNDROME DE WILLIAMS, e relaciónaos coa música.

4º.- Responde a esta pregunta: (2 puntos)

A música popular urbana na España dos anos 60: contexto, tendencias, grupos, artistas.

PRÁCTICA (50%)

5º.- Audicións:

a) Identifica os seguintes tipos vogais: (1 punto)

Exemplo

Masc ? / Fem ?

Tipo vocal

Nº 1

 

 

Nº 2

 

 

Nº 3

 

 

 

6º.- Le esta letra e analízaa, respondendo ás seguintes preguntas:

No niño novo do vento
hai unha pomba dourada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Canta ao luar e ao mencer
en frauta de verde olivo.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

Ten áers de frol recente,
cousas de recén casada,
meu amigo!
Quén poidera namorala!

Tamén ten sombra de sombra
e andar primeiro de río.
Quén poidera namorala,
meu amigo!

a) Autor do texto e grupo que o versiona. (1 punto)

b) Interpreta o texto e xustifica a túa interpretación. (1 punto) 

7º.- Analiza esta audición, respondendo as seguintes preguntas:

a) Estrutura. (1 punto)

b) Tímbrica (instrumentos e voces de cada parte). (1 punto)

08/11/2019 12:44 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Himno TEI

HIMNO TEI


QUE FERMOSO É (tradución da canción de Manuel Carrasco)


Ten un canón de ledicia disparando ós ollos

e todos os que a miran énchense de amor.

É coma un anxo da garda, destrúe os diaños.

Xuro que non esaxero, é todo corazón.


Chea de vida, hai máis vida se ela está preto.

É un paraugas, non baila a auga sen máis.

Ten ese riso que sanda todos os problemas.

É aquela palabra que escoitas e alento che dá.


É unha candea acesa, alumea a negrura a me arrodear.

Cura as miñas feridas, é a miña amiga se estou ben ou mal.


Retrouso:

Que fermoso é saber

que sempre estás aí.

Quero que saibas que

eu vou coidar de ti.

Que fermoso é querer

e poder confiar.

Afortunado son...

Amizade ti dás.


É a auga que rompe, vencida, ó chegar á beira.

Cando estoura, a súa coraxe non sabe frear.

Non lle ten temor á xente, loita na desorde

contra a catividade, a xustiza acadar.


É unha candea acesa, alumea a negrura a me arrodear.

Cura as miñas feridas, é a miña amiga se estou ben ou mal.


Retrouso


Non soubo ela que facer cando foi derrotada.

Ela aprendeu das súas bágoas, farta de chorar.

Por iso ten ese brillo, o berro dun faro

que nos guía "pra" ese carreiro perdido atopar..


Retrouso


08/11/2019 12:46 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.


Trabajos de HMD para el tema 3 (Barroco)

IES Xesús Taboada Chivite – Departamento de Música – Curso 2019-20
TRABALLOS PARA O TEMA 3: O BARROCO
CAPÍTULO 1
Tema 1: Comparación estilística entre a música renacentista e a barroca.
Tema 2: Fases da música barroca. Periodización.
CAPÍTULO 2
Tema 3: O primeiro barroco en Italia. Os comezos do estilo concertato: Gabrieli.
Tema 4: O primeiro barroco en Italia. A monodia: Peri e Caccini.
Tema 5: O primeiro barroco en Italia. A transformación do madrigal: Monteverdi.
Tema 6: O primeiro barroco en Italia. A emancipación da música instrumental: Frescobaldi.
Tema 7: O primeiro barroco en Italia. O nacemento da ópera: Monteverdi.
Tema 8: O primeiro barroco en Italia. Tradición e evolución na música sacra.
CAPÍTULO 3
Tema 9: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. A escola dos Países Baixos e o seu entorno inglés. O estilo instrumental puro.
Tema 10: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. O motete coral e o concertato coral: Schein.
Tema 11: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. O concertato dramático: Schütz.
Tema 12: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. O lied con continuo, a ópera e o oratorio.
Tema 13: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais. A música instrumental: Scheidt.
CAPÍTULO 4
Tema 14: A música italiana do barroco medio. A cantata de cámara: Luigi Rossi e Carissimi.
Tema 15: A música italiana do barroco medio. O oratorio: Carissimi e Stradella.
Tema 16: A música italiana do barroco medio. A escola de ópera veneciana.
Tema 17: A música italiana do barroco medio. A música instrumental: a escola de Bolonia.
CAPÍTULO 5
Tema 18: A música francesa baixo o absolutismo. O ballet de cour.
Tema 19: A música francesa baixo o absolutismo. A Comédie-Ballet e a Tragédie Lyrique: Lully.
Tema 20: A música francesa baixo o absolutismo. As pezas breves para laúde e a música de teclado: Gaultier e Chambonières.
CAPÍTULO 6
Tema 21: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. A mascarada e a ópera inglesa: Lawes e Blow.
Tema 22: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. A música de consort: Jenkins e Simpson.
Tema 23: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. A música da igrexa anglicana: Porter, Humfrey e Blow.
Tema 24: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración. Henry Purcell, o xenio da Restauración.
CAPÍTULO 7
Tema 25: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. O concertó grosso e o concerto para solista.
Tema 26: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. A sonata para conxunto e a sonata para solista.
Tema 27: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. A ópera seria e a ópera buffa; a cantata e a música sacra.
Tema 28: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. O barroco tardío e o estilo rococó en Francia.
Tema 29: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto. Música para conxunto e para clavecín.
Tema 30: Fusión dos estilos nacionais no Barroco. Haendel. 
Indicacións a ter en conta:
a) Temas de traballo: están extraídos dos sete primeiros capítulos do libro BUKOFZER, Manfred (2000). La música en la época barroca, Madrid, Alianza Editorial: arte y música.
Capítulo 1: Música renacentista versus música barroca.
Capítulo 2: O primeiro barroco en Italia.
Capítulo 3: Os barrocos primeiro e medio nos Países septentrionais.
Capítulo 4: A música italiana do barroco medio.
Capítulo 5: A música francesa baixo o absolutismo.
Capítulo 6: A música inglesa durante os períodos da Commonwealth e a Restauración.
Capítulo 7: O barroco tardío: a exuberancia do contrapunto e o estilo de concerto.
b) Estrutura do traballo: o traballo terá a seguinte estrutura formal
Portada: Título do traballo, nome e apelidos do/a alumno/a, clase e grupo.
0.- Índice
1.- Introdución (que fago neste traballo? Como? Para que?)
2.- Desenvolvemento
            2.1.- Contextualización do tema
            2.2.- Teoría
            2.3.- Práctica (análise musical dunha audición ou partitura do tema)
3.- Conclusións (que me aportou este traballo? Ou breve resumo)
4.- Bibliografía (mínimo 4 fontes consultadas)
Táboa de corrección:
Presentación 1/10
Información 3/10 (puntos 2.1. e 2.2.)
Práctica 2/10 (punto 2.3.)
Opinión 1/10 (puntos 1 e 3)
Bibliografía 1/10 (punto 4)
Formato 2/10 (por cada apartado incompleto ou inexistente restaráselle 0,5 ó formato, que de ser nalgún caso igual ou inferior a 0 invalidará o traballo)

08/11/2019 14:38 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

Modelo de examen de Música 3 ESO

ANTIGÜIDADE CLÁSICA E IDADE MEDIA 


1. Teoría do ethos,Apolo e Dionisio, Mito de Orfeo e Eurídice (1 punto)

2. Canto gregoriano (1,25 puntos)

3. Formas paralitúrxicas (0,5 puntos)

4. Tipos de canción (2 puntos)

5. Primitiva polifonía medieval (0,5 puntos)


RENACEMENTO

6. Cambios do período renacentista (0,75 puntos)

7. A música instrumental no Renacemento (1,25 puntos)

8. Instrumentos do Renacemento (0,5 puntos)

BARROCO

9. A música instrumental no Barroco (1 punto)

10. A ópera no Barroco (0,5 puntos)

11. Cantata, oratorio e paixón (0,5 puntos)

12. Instrumentos do Barroco (0,25 puntos)

25/11/2019 18:17 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.

MODELO DE EXAMEN MÚSICA 4º ESO 1ª EVALUACIÓN

MODELO DE EXAMEN 1ª EVALUACIÓN “MÚSICA 4º ESO”

LA MÚSICA EN EL CINE

1º.- Tipos de música (diegética…) (1 punto)

2º.- Funciones de la música (1 punto)

3º.- Evolución de la música cinematográfica (1,5 puntos)

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL SONIDO

4º.- Historia de la grabación y reproducción del sonido (1 punto)

5º.- Funcionamiento básico de los principales sistemas de sonido (0,5 puntos)

LA MÚSICA EN LOS VIDEOJUEGOS

6º.- Evolución de la música en los videojuegos (1 punto)

7º.- Funciones de la música en los videojuegos (1 punto)

LA MÚSICA POPULAR URBANA (I). DE LOS ORÍGENES A LOS 60

8º.- Las raíces de la música popular urbana (2 puntos)

9º.- El nacimiento de la música pop-rock (1 punto)

 

28/11/2019 11:15 davidov3 #. Música No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris